Jakie klauzule lepiej usunąć z regulaminu e-sklepu?

niedozwolone klauzule

Aktualne zestawienie najczęściej karanych klauzul i omówienie wybranych decyzji Prezesa UOKiK znajdziesz w bezpłatnym raporcie Trusted Shops.

W 2016 r. do rejestru klauzul niedozwolonych trafiło aż 395 klauzul z zakresu handlu elektronicznego i sprzedaży konsumenckiej. Z analizy Trusted Shops wynika, że podobnie jak w ubiegłych latach, największa liczba wpisanych do rejestru klauzul dotyczyła niewłaściwych zapisów w regulaminach e-sklepów w zakresie składania reklamacji i ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Spora część dopisanych do rejestru klauzul dotyczyła nieprawidłowych zapisów w zakresie odpowiedzialności za dostawę produktów i zasad ponoszenia ryzyka z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru podczas jego transportu do konsumenta.

W rejestrze klauzul niedozwolonych znajduje się m.in. mnóstwo zapisów informujących konsumenta o obowiązku spisania protokołu szkody w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki. Postanowienia takie często zawierają również informacje, iż w przypadku braku spisania protokołu, „uznaje się, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym”. Tymczasem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi za wadę, konsument nie ma obowiązku sprawdzenia czy rzecz ma wady niezwłocznie po jej otrzymaniu i dodatkowo w obecności kuriera. Nie ma również obowiązku spisywania protokołu szkody, a jego brak nie może negatywnie wypływać na wynikające z rękojmi prawa konsumenta. Sprzedawca odpowiada z tytułu ustawowej rękojmi za wady przez dwa lata od momentu wydania towaru i konsument może w tym okresie zgłaszać reklamacje dotyczące wykrytych wad zakupionego towaru.

Z kolei decyzje Prezesa UOKiK z ubiegłego roku przeciwko podmiotom reprezentującym branżę e-commerce wydawane były w postępowaniach w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Przykładem takiego postępowania jest sprawa sklepu internetowego ze sprzętem AGD, który wprowadzał konsumentów w błąd w zakresie realizacji prawa do odstąpienia od umowy oraz czasu trwania gwarancji na niektóre produkty. Prezentowana przy nich informacja o pięcioletniej gwarancji była nieprawdziwa – rzeczywisty okres gwarancji producenta wynosił 2 lata. Poza tym do sprzedawanych produktów nie były dołączane oświadczenia gwarancyjne (karty gwarancyjne) wraz z informacjami wymaganymi przez przepisy kodeksu cywilnego.

Szczegółowe omówienia najczęściej karanych klauzul oraz wybranych decyzji Prezesa UOKiK dostępne są w bezpłatnym raporcie Trusted Shops do pobrania na tej stronie.

Wpis powstał przy współpracy z Anną Sołtan z Trusted Shops.

Iga Mrowińska
PR & Marketing Specialist - Przelewy24
WRÓĆ DO BLOGA

22   V
2017

SPRZEDAŻ BEZ GRANIC CZYLI ROLA PŁATNOŚCI ON-LINE WE WSPÓŁCZESNYM E-COMMERCE

Prawdopodobnie wszyscy sprzedawcy internetowi funkcjonujący na współczesnym rynku, mają świadomość szeregu wyzwań wynikających z dynamicznych zmian zachodzących w XXIw., przed którymi stoją.
17   V
2017

CZYTANE USZAMI – AUDIOBOOKI NADZIEJĄ NA POPRAWĘ STANU CZYTELNICTWA W POLSCE?

Ostatnie badanie nt. czytelnictwa wskazuje, że 63 proc. Polaków nie sięgnęło w ciągu roku po ani jedną książkę. Biorąc pod uwagę wyniki badań prowadzonych również w poprzednich latach można mówić o stabilizacji nieczytania.
10   IV
2017

7 przydatnych narzędzi do prowadzenia biznesu w internecie

W dzisiejszych czasach biznes, komunikacja z klientami czy operacje księgowe, są ściśle związane z Internetem. Istnieje wiele narzędzi online, które nie tylko mogą usprawnić naszą działalność, ale także uczynić ją bardziej wydajną.
© DialCom24 sp. z o.o. PayPro SA